top of page
conservamus-logo no text_edited.png
Conservamus
conservamus-logo no text_edited.png

Wat is Conservamus?

De ambitie van de vereniging is de gebouwen in hun historische luister te herstellen, de Grote Zaal en zijn onvergelijkbare akoestiek (die de grootste musici heeft aangetrokken) te behouden en dit emblematische gebouwencomplex van een plaats te verzekeren bij de beste campussen gewijd aan de studie, de kennis en de uitvoering van muziek.

Sinds 2007 heeft Conservamus haalbaarheidsstudies uitgevoerd, een bedrijfsplan opgesteld, het juridische en institutionele kader van de site gedefinieerd, het beheer na de werkzaamheden voorbereid, bewustmakingscampagnes gevoerd en de restauratie van het buitenschrijnwerk (raamkozijnen en monumentale poorten, de meest bedreigde elementen van het gebouw) voltooid.

CONSERVAMUS-©BUROBONITO-69_websize.jpg
CONSERVAMUS-©BUROBONITO-31_websize.jpg

Vandaag blijft de vereniging betrokken, voornamelijk als een ruimte voor dialoog tussen de personen en de instellingen die betrokken zijn bij de restauratie van het Conservatorium, en als een instrument voor fondsenwerving voor het restauratieproject dat gepland staat voor 2024. Hiertoe heeft Conservamus in 2022 een Fonds Vrienden van Conservamus, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, opgericht.

De betrokkenheid van Conservamus houdt niet op bij de restauratie: na de voltooiing van de werkzaamheden willen de leden de inspanningen van de conservatoria ondersteunen om een gemeenschappelijk orkest op te bouwen, kwaliteitsuitrusting en instrumenten, enz. aan te schaffen.

Het raad van bestuur

Sarah Vermeulen

Pierre de Bandt

Frédéric de Roos

Jan D’Haene

Bernard Fierens Gevaert

Olivier Pierre-Louveaux

Rahim Samii - Voorzitter

David D’Hooghe - Vice-Voorzitter

Nicolas Goffin - Penningmeester

Luc Mathay - Secretaris

Gerald de Hemptinne Coördinator

Onze Sponsors

urbanlaw-logo-gris-v4_imageorigi.jpg
image001_edited.jpg
stibbe_edited.jpg
duvel logo.png
bottom of page