Steun dit project

U heeft nu alle kaarten in handen om direct bij dit ambitieus renovatieproject betrokken te worden. Ontdek hier de verschillende mogelijkheden om mee te werken aan de totstandkoming van de noodzakelijke restauratie, geraamd op 60.000.000 Euro.

Wordt lid

Stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering, uitnodiging voor het concert, Newsletters, ...

 

Wordt mecenas

Neem direct deel aan de renovatie van het Conservatorium door een gift te storten op onze projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting.

 

 

 0486 08 25 02