Een maatschappelijk project

Conservamus : een maatschappelijk project

Vanuit een directe betrokkenheid en voeling met het artistieke muzikale leven in Brussel werd door een aantal muziekliefhebbers de vzw Conservamus opgericht. De vzw heeft als voornaamste doelstelling om de bescherming van de gebouwen van het Koninklijk Conservatorium van Brussel te bevorderen, te stimuleren en te waarborgen. Renovatie en restauratie staan – omwille van de dringende noodzaak – centraal. Maar ook een verdere valorisatie is op langere termijn een essentieel en belangrijk gebeuren.

Dit niet alleen in functie van de concertzaal, maar het volledige gebouw, zowel in de Regentschapsstraat als op de Kleine Zavel en in de Wolstraat met inbegrip van de muziekbibliotheek.

Het complex is eigendom van de Belgische Staat en wordt beheerd door de Regie der Gebouwen. De twee conservatoria die er gehuisvest zijn (het Koninklijk Conservatorium van Brussel, departement van de Erasmushogeschool, en de Conservatoire royal de Bruxelles) hangen af van respectievelijk de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap.

Conservamus fungeert in de eerste plaats als aanspreekpunt, discussieforum en denktank voor de overheidsinstanties en de verschillende partijen die verbonden zijn aan het gebouw en de instellingen die er gehuisvest zijn. De vzw wil zo met één stem de algemene problematiek van de renovatie aanpakken.

De beide conservatoria zijn de belangrijkste partners in het volledige dossier. De vzw Conservamus onderschrijft dan ook de missie van zowel het Koninklijk Conservatorium Brussel als van het Conservatoire royal de Bruxelles. Beide instellingen staan namelijk garant voor de opleiding van jonge musici tot excellente kunstenaars om zodoende vanuit een diepmenselijke en artistiek georiënteerde visie meerwaarde te kunnen bieden aan de hedendaagse samenleving.

Een algemene sensibilisering is noodzakelijk om de gebouwen van het Koninklijk Conservatorium Brussel evenals de verzamelingen, de ruimtes en de erfgoed- en culturele instellingen die er gehuisvest zijn te bewaren voor de toekomstige generaties.

Documentaire 2011

Spot vidéo 2011

 

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van de vzw Conservamus bestaat uit de volgende leden:

 • Rahim Hachem Samii, Voorzitter
 • Pierre de Bandt, Vice-Voorzitter
 • Frédéric de Roos
 • David D'Hooghe
 • Bernard Fierens-Gevaert
 • Nicolas Goffin
 • Luc Mathay
 • Bernard Respaut
 • Peter Swinnen
 •  
 • Coördinator: Gerald de Hemptinne

 

 

Conservatorium

Op de as tussen het Justitiepaleis en het Koningsplein, in de nabijheid van de Zavelkerk en de Kleine Zavel is een architecturaal pareltje gelegen dat alle aandacht verdient : het Koninklijk Conservatorium Brussel, ultieme realisatie van Jean-Pierre Cluysenaar, de briljante architect van de Sint-Hubertusgalerijen. De magnifieke Second-Empire concertzaal met zijn Cavaillé-Coll orgel, maar ook de gevels en de klaslokalen van dit beschermde architectuurcomplex zijn echter bouwvallig. Het risico voor de beide conservatoria en voor de muziekbibliotheek die er onderdak vinden, is groot.
Maar de oplossing is nabij. Een groep gepassioneerde melomanen heeft zich achter de redding van het gebouw geschaard en zet zich ook in om de prestigieuze gebouwen samen met de kostbare muziekbibliotheek weer op het niveau van de beste muziekcampussen in Europa te tillen en daarmee aan te sluiten bij de nieuwe dynamiek op de Brusselse Kunstberg.
Het gerestaureerde Conservatorium wordt een uniek platform voor onderzoek, creatie, training en hoogstaande muzikale uitvoeringen. Eens de onthaal- en organisatiecapaciteiten geoptimaliseerd zijn, wordt dit centrum de schatkist én het toonbeeld van een nationale en internationale creativiteit. Dit project ambieert meer dan louter renovatie : het maatschappelijk belang staat er centraal !